Zarząd

/Zarząd
Zarząd2019-01-21T23:34:36+00:00

Szkoła prowadzona jest przez Zarząd Szkoły (ang. Board of Governors), w skład którego wchodzą Komitet Edukacyjny (ang. Education Committee) i Komitet Zarządzający (ang. Management Committee).

Rok szkolny 2018-2019

a) Komitet Edukacyjny
Dyrektor Szkoły (ang. Headteacher) – Anna Niedermaier-Reed;
Rada Nauczycieli (ang. Teacher Governors) – Anna Niedermaier-Reed.

b) Komitet Zarządzający/ Governors
Prezes Zarządu (ang. Chair) – Kinga Hofman;
Skarbnik (ang. Treasurer) – Aldona Kanadys;
Sekretarz (ang. Secretary) – Magdalena Pacholec;
Rada Rodziców (ang. Parent Governors) – Joanna Fenn;
Członek (ang. Committee member ) – Irmina Ples;
Koordynator ds dofinansowań (ang. Funding Coordinator ) – Gabriela Józefowicz-Mak;
Specjalista IT (ang.IT specialist) – Jarek Jakubowski.


Rok szkolny 2017-2018

a) Komitet Edukacyjny
Dyrektor Szkoły (ang. Headteacher) – Anna Niedermaier-Reed;
Rada Nauczycieli (ang. Teacher Governors) – Anna Niedermaier-Reed.

b) Komitet Zarządzający
Prezes Zarządu (ang. Chair of Governors) – Kinga Hofman;
Skarbnik (ang. Treasurer) – Aldona Kanadys;
Sekretarz (ang. Secretary) – Magdalena Pacholec;
Rada Rodziców (ang. Parent Governors) – Joanna Fenn;
Czlonek (ang. Committee member ) – Irmina Ples;
Koordynator ds dofinansowan (ang. Funding Coordinator ) – Gabriela Jozefowicz-Mak;
Specjalista IT (ang.IT specialist) – Jarek Jakubowski.

Rok szkolny 2016-2017

a) Komitet Edukacyjny
Dyrektor Szkoły (ang. Headteacher) – Anna Niedermaier-Reed;
Rada Nauczycieli (ang. Teacher Governors) – Anna Niedermaier-Reed;

b) Komitet Zarządzający
Prezes Zarządu (ang. Chair of Governors) –
Monika Stachyra do 02.2017;
Aleksandra Blaszczynska – Olejnik (02-09.2017)
Skarbnik (ang. Treasurer) –
Tomasz Olejnik do 02.2017,
Aldona Kanadys; od 02.2017
Sekretarz (ang. Scribe) – Kinga Hofman;

Rok szkolny 2015-2016

a) Komitet Edukacyjny
Dyrektor Szkoły (ang. Headteacher) – Aleksandra Blaszczynska -Olejnik;

b) Komitet Zarządzający
Prezes Zarządu (ang. Chair of Governors) – Monika Stachyra
Skarbnik (ang. Treasurer) – Tomasz Olejnik do 02.2017,
Sekretarz (ang. Scribe) – Kinga Hofman;

Rok szkolny 2014-2015

a) Komitet Edukacyjny
Dyrektor Szkoły (ang. Headteacher) – Agata Chmurzynska do 10.2014
Aleksandra Blaszczynska -Olejnik; od 10.2014

b) Komitet Zarządzający
Prezes Zarządu (ang. Chair of Governors) – Monika Stachyra
Skarbnik (ang. Treasurer) – Tomasz Olejnik do 02.2017,
Sekretarz (ang. Scribe) – Kinga Hofman;

Rok szkolny 2013-2014

a) Komitet Edukacyjny
Dyrektor Szkoły (ang. Headteacher) – Agata Chmurzynska

b) Komitet Zarządzający
Prezes Zarządu (ang. Chair of Governors) – Maja Konkolewska
Skarbnik (ang. Treasurer) – Tomasz Olejnik
Sekretarz (ang. Scribe) – Magdalena Pacholec