Zarząd

/Zarząd
Zarząd2019-09-21T11:23:46+00:00

Szkoła prowadzona jest przez Zarząd Szkoły (ang. Board of Trustees) i Komitet Edukacyjny (ang. Education Committee)

Rok szkolny 2019-2020

a) Komitet Edukacyjny
Dyrektor Szkoły (ang. Headteacher) – Anna Niedermaier-Reed;
Rada Nauczycieli (ang. Teacher Governors) – Anna Niedermaier-Reed.

b) Zarząd Szkoły/ Board of Trustees
Prezes Zarządu (ang. Chair) – Kinga Hofman;
Skarbnik (ang. Treasurer) – Aldona Kanadys;
Sekretarz (ang. Secretary) – Magdalena Pacholec;
Członek (ang. Trustee) – Joanna Fenn;
Członek (ang. Trustee) – Irmina Ples;


Rok szkolny 2018-2019

a) Komitet Edukacyjny
Dyrektor Szkoły (ang. Headteacher) – Anna Niedermaier-Reed;
Rada Nauczycieli (ang. Teacher Governors) – Anna Niedermaier-Reed.

b) Zarząd Szkoły/ Board of Trustees
Prezes Zarządu (ang. Chair) – Kinga Hofman;
Skarbnik (ang. Treasurer) – Aldona Kanadys;
Sekretarz (ang. Secretary) – Magdalena Pacholec;
Członek (ang. Trustee) – Joanna Fenn;
Członek (ang. Trustee) – Irmina Ples;
Koordynator ds dofinansowań (ang. Funding Coordinator ) – Gabriela Józefowicz-Mak;
Specjalista IT (ang.IT specialist) – Jarek Jakubowski.


Rok szkolny 2017-2018

a) Komitet Edukacyjny
Dyrektor Szkoły (ang. Headteacher) – Anna Niedermaier-Reed;
Rada Nauczycieli (ang. Teacher Governors) – Anna Niedermaier-Reed.

b) Zarząd Szkoły- ang. Board of Trustees
Prezes Zarządu (ang. Chair) – Kinga Hofman;
Skarbnik (ang. Treasurer) – Aldona Kanadys;
Sekretarz (ang. Secretary) – Magdalena Pacholec;
Członek (ang. Trustee) – Joanna Fenn;
Członek (ang. Trustee) – Irmina Ples;
Koordynator ds dofinansowan (ang. Funding Coordinator ) – Gabriela Jozefowicz-Mak;
Specjalista IT (ang.IT specialist) – Jarek Jakubowski.

Rok szkolny 2016-2017

a) Komitet Edukacyjny
Dyrektor Szkoły (ang. Headteacher) – Anna Niedermaier-Reed;
Rada Nauczycieli (ang. Teacher Governors) – Anna Niedermaier-Reed;

b) Komitet Zarządzający- Committee
Prezes Zarządu (ang. Chair of Governors) – Monika Stachyra do 02.2017;
Członek- Aleksandra Blaszczynska – Olejnik (02-09.2017)
Skarbnik (ang. Treasurer) –Tomasz Olejnik do 02.2017,
Członek- Aldona Kanadys; od 02.2017
Sekretarz (ang. Scribe) – Kinga Hofman;

Rok szkolny 2015-2016

a) Komitet Edukacyjny
Dyrektor Szkoły (ang. Headteacher) – Aleksandra Blaszczynska -Olejnik;

b) Komitet Zarządzający
Prezes Zarządu (ang. Chair of Governors) – Monika Stachyra
Skarbnik (ang. Treasurer) – Tomasz Olejnik do 02.2017,
Sekretarz (ang. Scribe) – Kinga Hofman;

Rok szkolny 2014-2015

a) Komitet Edukacyjny
Dyrektor Szkoły (ang. Headteacher) – Agata Chmurzynska do 10.2014
Aleksandra Blaszczynska -Olejnik; od 10.2014

b) Komitet Zarządzający
Prezes Zarządu (ang. Chair of Governors) – Monika Stachyra
Skarbnik (ang. Treasurer) – Tomasz Olejnik do 02.2017,
Sekretarz (ang. Scribe) – Kinga Hofman;

Rok szkolny 2013-2014

a) Komitet Edukacyjny
Dyrektor Szkoły (ang. Headteacher) – Agata Chmurzynska

b) Komitet Zarządzający
Prezes Zarządu (ang. Chair of Governors) – Maja Konkolewska
Skarbnik (ang. Treasurer) – Tomasz Olejnik
Sekretarz (ang. Scribe) – Magdalena Pacholec