O szkole

/O szkole
O szkole2019-02-09T11:13:22+00:00

Nasza szkoła tworzy warunki dla rozwoju dzieci polskojęzycznych w Anglii. Dbamy o ich umiejętności językowe, znajomość kultury i tradycji polskiej. Uczymy w przyjaznych warunkach stosując atrakcyjne dla dzieci metody edukacyjne. Każdy uczeń jest dla nas bardzo ważny i staramy się dostosować naszą prace do jego indywidualnych potrzeb.

Polska Szkoła Sobotnia to miejsce gdzie dzieci spędzają czas w miłej i przyjaznej atmosferze, uczymy przez zabawę i gry edukacyjne. Dzięki fachowej opiece naszej kadry zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i realizację przygotowanego z myślą o naszych uczniach programu nauczania.

Zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą rozwinąć swoją znajomość języka polskiego i jednocześnie zawiązać nowe przyjaźnie.

Nasza szkoła sprawia, że język polski, często jako drugi staje się dla młodych ludzi kapitałem rozwojowym, zasobem na przyszłość, dającym perspektywy większych możliwości na europejskim rynku pracy.

Szkoła w obecnej formie funkcjonuje od roku 2012, kiedy to została zarejestrowana w Polskiej Macierzy Szkolnej (stowarzyszeniu szkół polonijnych w Wielkiej Brytanii). Od lat jesteśmy związani z Hove Park School. 

Obecnie nasza szkoła liczy ponad 150 uczniów, którzy uczą się  w 9-ciu klasach od przedszkola do klasy VII-tej. Przygotowujemy również do egzaminów GCSE, a nasi uczniowie osiągają na tym polu bardzo dobre wyniki. 

Obecnie uczymy dzieci w wieku pomiędzy 3 i 16 lat. Zatrudniamy 9 nauczycielek i 10 asystentek klasowych. Niektóre z naszych Pań są zatrudnione, a wiele pracuje jako wolontariuszki. 

Nauczanie odbywa się według ramowego planu, opartego na wytycznych Polskiej Macierzy Szkolnej i doskonalonego przez nasze panie nauczycielki. Program nauczania obejmuje naukę nie tylko języka polskiego, ale również polskich tradycji, zwyczajów, historii i geografii. Staramy się uczyć ciekawie podczas urozmaiconych zajęć. Każde dziecko jest dla nas ważne i niezależnie od tego, jak bardzo lub nie dziecko zna język polski, staramy się rozwinąć umiejętności każdego ucznia. 

Bardzo ważna jest dla nas współpraca z rodzicami. W każdą sobotę po zajęciach nauczycielki wysyłają relacje z minionych lekcji wraz z przydatnymi materiałami i zadaniem domowym. Prosimy bardzo o utrzymywanie kontaktu z nauczycielką dziecka.