Dyżury

/Dyżury
Dyżury2019-10-18T21:14:50+00:00

Aby zapewnić naszym uczniom porządek i bezpieczeństwo co sobotę, Zarząd wraz z Rodzicami przyjął decyzję o ustaleniu siatki dyżurów. Każdy rodzic jest zobowiązany do odbycia wyznaczonego dyżuru. Ma to na celu odciążenie wolontariuszy zajmujących się sprawami administracyjnymi i wprowadzeniu dodatkowego dyżurnego na parterze oraz I piętrze.

Lista dyżurów jest rozsyłana drogą mailową oraz dostępna w Recepcji Szkolnej.

Dzień Dyżuru

1. Dyżur zaczyna się o godzinie 10:00 a kończy ok. godz. 13:15
2. Po przybyciu do szkoły, dyżurni proszeni są o zgłoszenie się do przedstawiciela zarządu szkoły, w celu przydzielenia im funkcji dyżurnych.
4. W godzinach 10:00 – 11:30 dyżurni zobowiązani są do utrzymania porządku i bezpieczeństwa na korytarzach szkoły-w miejscach, które zostały im przydzielone.
5. Dyżurni zostają również zaopatrzeni w apteczkę pierwszej pomocy w przypadku drobnych wypadków z udziałem uczniów.
6. W godzinach 11:30 – 11:50 trwa przerwa od zajęć, w czasie której niektórzy z dyżurnych proszeni są do pomocy przy pilnowaniu porządku i bezpieczeństwa na boisku szkoły.
7. W godzinach 11:50-13:30 dyżurni proszeni są do powrotu do swoich wyznaczonych miejsc i funkcji
8. Wszystkie dorosłe osoby przebywające na terenie szkoły jak i placach zabaw mają obowiązek noszenia identyfikatorów, które będą przydzielane w recepcji szkolnej.
9. Każdy rodzic dyżurny jak i nauczyciele i asystenci w przypadku napotkania osoby, która nie posiada identyfikatora, powinny poprosić osobę o opuszczenie szkoły najbliższym wyjściem i zgłoszenie się do recepcji szkoły w celu identyfikacji.
10. Bardzo prosimy rodziców o informowanie administracji szkoły drogą mailową, przynajmniej na tydzień przed datą dyżuru, jeśli z ważnego powodu rodzic nie może odbyć dyżuru w umówionym terminie.